Naturområden

Stora delar av ön är obebyggd. Här finns vackra promenadvägar och orörd naturskog. Vid Båthusvikens gästhamn finns en liten badstrand och man kan ligga och sola i gräset.

På Lidö hittar du både naturskog med lövträd och skira ängar. Vid värdshuset står en ståtlig oxel, runt paviljongen växer ask och lönn. Nordost om Österhamn finns hällmarksgranskog och de äldsta tallarna är så gamla som 200 år.

En del odlingsmarker finns kvar från det tidigare jordbrukslandskapet och ett nytt jordbruk startade 2002. Vid Norrsundet finns en fin havsstrandäng med artrik flora. Här hittar du blåklocka, natt och dag och även andra orkidéer. Här finns också gott om hallon och blåbär.

Ön har ett rikt fågelliv. Havsörnens silhuett passerar ofta förbi och störst chans att få se örnen är på våren och hösten. Fiskgjuse och duvhök häckar på Lidö, troligen också ormvråk. Andra fåglar är nötkråka, rosenfink, gransångare, gärdsmyg, spillkråka, skogsduva och häger.

Kanonberget på öns nordöstra udde är en nyligen nedlagd försvarsanläggning där en kanon lämnats kvar. Från Kanonbergets topp har du en underbar utsikt mot Havssvalget och öppet hav.

Vill du utforska ön från vattnet finns kajaker att hyra vid gästhamnen.