Zero Island

Lidö förvandlas till Zero Island!

Detta är stort arbete som Neste genomför och har sin grund i att Sverige har en målsättning att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045

Läs mer om det spännande projektet här! https://www.neste.com/sv/journeytozero/