Vigselförrättare

Gerhard Nuss
Skolvägen 18 A
184 30 Åkersberga
Mobil: 076 112 13 58
E-post: gerhard@nuss.nu

Amelia Morey Strömberg
Mobil: 073 558 22 44
E-post: amelia@morey.se

Per Naeslund
Mobil: 072 7370024
E-post: perfelix.naeslund@gmail.com

FÖRSAMLINGAR

Roslagsbro Vätö församling, tel 0176-765 60

Norrtälje/Malsta församling, tel 0176-774 30

Rådmanö församling, tel 0176-766 00

Väddö/Björkö/Arholma församling, tel 0176-524 10

Länsstyrelsens lista över vigselförrättare sorterat kommunvis:

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/vigsel/Pages/vigselforrattare.aspx