Lokaler

Paviljongen

Den senast tillbyggda delen av Lidö värdshus. Det är i paviljongen som vi arrangerar alla större evenemang. Med stora fönster och ljus inredning är rummet otroligt vackert.

Kinarummet

Detta rum ligger i värdshuset och används som matsal och festlokal till mindre tillställningar. Namnet på rummet kommer av de exotiska tapeter som kapten Holmer fick med sig hem efter sina år på Ostindiska Companiet. 1769 köptes Lidö av denna man och han lät bygga den nuvarande herrgården på ruinerna av det gamla slottet.

Värdshusets uteservering

Uteserveringen har nästan obegränsat med platser. Önskar man sitta under tak finns ett 90-tal platser. Uteserveringen övergår i en stor gräsmatta som sträcker sig ända ner till vattnet. Nytt för i år är sköna hängmattor som finns utplacerade.